WORK   2011

5 Texts On Terje Nicolaisens Artist Books

How to convey the content of 400 Artist Books?

I arranged a competition

Det må være flere tusen bilder inne i disse ulike bøkene

Formally speaking, Nicolaisen is a very skilled bureaucrat. Tone Hansen

Kai Johnsen

Jonas Ekeberg

Øystein Ustvedt

Jeremy Welch

Dag Solhjel

Terje Nicolaisen - Paperwork

Henie Onstad Art Centre, Bærum
03.02.2011 - 01.05.2011

Through the fact that all his works are only suggestions on events and projects that could have been realized, in the form of detached sentences, he shows us a forty year old point, which is just as important to take in today: - That an artist is not necessarily a producer of objects, but rather an initiator of vibrant, independent thought processes in the viewer.

Gjennom det faktum at alle hans verk kun er forslag på hendelser og prosjekter som kunne vært virkeliggjort, i form av løsrevne setninger, viser han oss et førti år gammelt poeng, som er like viktig å ta innover seg i dag: - At en kunstner ikke nødvendigvis er en produsent av objekter, men snarere en igangsetter av levende, selvstendige tankeprosesser i betrakteren.


Mona Pahle Bjercke, NRK P2

Unge Melankolikeres Samfund

Kunstnerforbundet, Oslo

10.2.2011 - 06.03.2011

Absurditeten i alternative visuelle og konseptuelle løsninger har vært en fast følgesvenn i Nicolaisens virke gjennom flere tiår. Den upretensiøse og skøyeraktige signaturen er umiskjennelig, ikke minst gjennom Nicolaisens innsats i Tegneklubben, som på sist høstutstilling var et absolutt høydepunkt med sin harselas over norsk kulturliv.

Line Ulekleiv, Vindskjeve glimt fra atelieret, Morgenbladet 25.februar 2011