WORK   2009

Planka i Tromsø #1

Planka i Tromsø er en viderføring av Galleri Planka som ble startet av kunstnerne Anna Daniell og Sverre Strandberg i deres hjem på Tøyen i Oslo. Planka befant seg da mellom kjøkkenet og stua hvor små kunstverk ble stilt ut til allmenn forlystelse. Så også i Tromsø. Den originale Planka er nå montert på Kunstakademiet og drives videre av helga. Til en plankautstilling blir 5 kunstnere invitert og verket de leverer bør ikke overskride 45 cm.

Tegneklubben at UKS

A show about the art academy last 100 years

Kunstakademiet, 1909-2009

30 May - 7 June, 2009

UKS, Oslo, Norway

The mind of this death is unrelentingly awake

the multiple Museo de Pasatiempo exhibited at OCA - Office for Contemporary Art Norway 04.11.2009 - 19.12.2009

works by

Martha Rosler, Marcel Broodthaers, BANK, Lina Viste Grønli, David Hall, Pablo Helguera, Simon Linke and Terje Nicolaisen