WORK   2020
Van Etten Gallery
Soloshow at the newly established Van Etten gallery in Oslo

Therefore, it has never been more important to examine the visualisation of the body than now. With this backdrop, Nicolaisen examines the body as a "common space" in imperfect imagery, where bodily figures in absurd poses and missing limbs represent a chaotic place in an endangering world.

ENGLISH BELOW


Terje Nicolaisens nye malerier fremstiller hjelpeløse kropper. Det er ikke kroppen som objekt han er ute etter å vise, men en fremmaning av kroppen som et gebrekkelig «sted».

Som mennesker blir vi utsatt for en aggressiv påvirkning fra utydelige kommersielle aktører med god hjelp av media. Usikkerhet rundt grensesetting og krenkelser, krav til utseende, selv-avbildning, kostholdsforvirring, helsehysteri og aldersforlengende tiltak, farmasøytisk manipulasjon, politisk polarisering og ikke minst den pågående pandemien gjør kroppen til et ustabilt og truet sted å være.

Derfor har det aldri vært viktigere å undersøke fremstilling av kropp enn nå. Med dette bakteppet undersøker Nicolaisen kroppen som «felles rom» i ufullkomne billedfremstillinger, hvor kroppslige figurer i absurde positurer og manglende lemmer representerer et kaotisk sted i en truet verden.

Terje Nicolaisen's new paintings depict helpless bodies. It is not the body as object he is investigating, but an evocation of the body as a defective "place".

As humans, we are exposed to an aggressive influence from vague commercial actors with good help from the media. Uncertainty about boundaries and violations, demands on appearance, self-image, dietary confusion, health hysteria and age-prolonging measures, pharmaceutical manipulation, political polarization and not least the ongoing pandemic make the body an unstable and threatened place to be.

Therefore, it has never been more important to examine the visualisation of the body than now. With this backdrop, Nicolaisen examines the body as a "common space" in imperfect imagery, where bodily figures in absurd poses and missing limbs represent a chaotic place in an endangering world.VAN ETTEN

Installation view Van Etten. Photo: Tor Ulstein
Posisjon (venus) (2020), Gouache on paper, photo: Tor Ulstein
Posisjonering med tre (2020), Oil on canvas, Photo: Tor Ulstein
Installation view Van Etten. Photo: Tor Ulstein
Øvelse (2020), Oil on canvas, Photo: Tor Ulstein
Posisjonering i Radiografi (2020), Acryl and gesso on canvas, Photo: Tor Ulstein
Installation view Van Etten. Photo: Tor Ulstein
Installation view Van Etten. Photo: Tor Ulstein
Møte på Reposet (2020), Oil on canvas, Photo: Tor Ulstein
To figurer (2020), Gouache on paper, Photo: Tor Ulstein
Headlights (2020), Gouache on paper, photo: Tor Ulstein