WORK   2009
Planka i Tromsø #1

Planka i Tromsø er en viderføring av Galleri Planka som ble startet av kunstnerne Anna Daniell og Sverre Strandberg i deres hjem på Tøyen i Oslo. Planka befant seg da mellom kjøkkenet og stua hvor små kunstverk ble stilt ut til allmenn forlystelse. Så også i Tromsø. Den originale Planka er nå montert på Kunstakademiet og drives videre av helga. Til en plankautstilling blir 5 kunstnere invitert og verket de leverer bør ikke overskride 45 cm.

Planka i Tromsø 1 presenterer arbeider av Terje Nicolaisen, Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Nicolas Siepen, Miriam Haile og Femme Digitale (aka Aggie Peterson) Planka befinner seg nå på Kunstakademiet i Tromsø.

Planka var opprinnelig en vanlig planke, en hylle i taket mellom kjøkken og stue i kunstnerparet Anna Daniell og Sverre Strandbergs leilighet på Tøyen i Oslo. Etter etter dypt ønske om å åpne et nytt utstillingsrom i Oslo var planka i taket et naturlig sted. I mai 2008 åpnet den første utstillingen på Planka med Anna Daniell, Sverre Strandberg, Line Halvorsen, Mikkel McAlinden og Steinar Haga Kristensen. Etter en rekke suksesser og Planka 5 lager Anna Daniell en utstilling i skogen med tittelen Gallery, dammit earth in my Gallery. Blant de inviterte er Steinar Haga Kristensen som vil stille ut Planka som et selvstendig kunstverk. Arbeidet Gallery av Kristensen blir kjøpt av Unge Kunstneres Samfund og gitt til Helga-Marie Nordby som avskjedspresang da hun sluttet i sin jobb på UKS.

Helga tar i oktober 2009 med seg Planka nordover og åpner utstillingen Planka i Tromsø med Nicolas Siepen, Miriam Haile, Terje Nicolaisen og Vebjørn Guttormsgaard. Etter et langt opphold med Plankautstillinger i den opprinnelige og plankeløse adressen på Tøyen sponser UKS adressen med en ny planke. Det er en nøyaktig kopi av den opprinnelige, slik at det i dag finnes to identiske planker, en i Oslo og en i Tromsø. Planka i Tromsø har aldri fått noe permanent plass og lever i dag en mobil tilværelse.

By: Tromsø
Adresse: Kunstakademiet, Strandveien 8, 9007 Tromsø

Planka, Tøyen Oslo
Thge Jokes, Tromsø Kunstforening 2010