NORSK SOKKEL AWARD 2021
Norsk Sokkel Award 2021
to LOTTE KONOW LUND

NORSK SOKKEL AWARD (CONTINENTAL SHELF AWARD 2021)
goes to LOTTE KONOW LUND

norsk under

NORSK SOKKEL AWARD (NORWEGIAN CONTINETAL SHELF AWARD 2021)
goes to LOTTE KONOW LUND for «her relentless effort as a spokesperson for the artist community, an artist for all of us, ordinary artists who have raised children and lived in austerity and who have loved it, for all of us who laugh at the bank and stump our cigarettes on ClearChannel's advertising altars… »

The prize is awarded in the common understanding that gift economics always has at least two motives, in this case the prize is given to LKL for everything she has done for Norwegian artists and for the fact that she - for almost 30 years has been a supporter of and thus promoted Terje Nicolaisen's career.

We scratch each others back, in other words.

Norsk Sokkel Award (as an artwork) is about pumping cultural capital into the community. It has never been easier to find a worthy candidate for this award than it has been with the eminent colleague Lotte Konow Lund. The Norwegian Shelf Award is a performative work by visual artist Terje Nicolaisen.

Congratulations!

Allocation will take place at Litteraturhuset I Oslo Sunday 19th December 2021.

Allocation Ceremony

Previous winners:

2011 #tonehansen (Director Henie Onstad Kunstsenter)
2007 #marianneheier (Colleague)
2004 # kunstbasebrønnøybrannstasjon (Vibeke Steinsholm)
2002 #klausjung (Professor KHIB)
2001 #bythewaygallery (Anette Kierulf and Ingrid Berven)

More about Norsk Sokkel Award:

http://www.terjenicolaisen.com/other/article/norsk-sokkel/

KORO: https://koro.no/kunstverk/norsk-sokkel/

Digital Museum: https://digitaltmuseum.no/021045711891/norsk-sokkel-skulptur

YOUTUBE: https://youtu.be/J7QaAUmbDEY

Norsk Sokkel 2001

Norsk Sokkel Ward 2011

More about Terje Nicolaisen:

WIKI: https://no.wikipedia.org/wiki/Terje_Nicolaisen

SUBJEKT: https://subjekt.no/2018/04/06/illojal-mot-den-markedsrettede-forstaelsen-av-kunsten/


norsk:

NORSK SOKKEL AWARD 2021 går til LOTTE KONOW LUND for «sitt utrettelige arbeid for kunstnerfelleskapet som talsperson og frontkunstner for alle oss vanlige kunstnere, som har oppdratt barn og levd på sparebluss og som har elsket det, for alle oss som ler av banken og stumper røyken på clearchannels lysende reklamealtere…»

Prisen deles ut i felles forståelse om at gaveøkonomi alltid har minst to motiver, i dette tilfelle gis prisen til LKL for alt hun har gjort for norsk kunstliv og for at hun - gjennom snart 30 år har vært en støttespiller for og dermed fremmet Terje Nicolaisens karriere.

Vi klør hverandre på ryggen med andre ord.

Norsk Sokkel ( som verk) handler om å pumpe kulturell kapital inn i felleskapet. Det aldri vært lettere å finne en verdig kandidat til denne prisen enn det har vært med den eminente kollega Lotte Konow Lund. Norsk Sokkel Award er et performativt verk av billedkunstner Terje Nicolaisen.

Gratulerer!

Tildeling vil foregå på nærmere angitt sted tba.

#lottekonowlund #norsksokkelaward #norsksokkel #galleriboa #terjenicolaisen. …

Tidligere vinnere:

2011 #tonehansen (Direktør Henie Onstad Kunstsenter)
2007 #marianneheier (Kollega)
2004 #kunstbasebrønnøybrannstasjon (Vibeke Steinsholm)
2002 #klausjung (Professor KHIB)
2001 #bythewaygallery (Anette Kierulf og Ingrid Berven)

Mer om Norsk Sokkel Award:

http://www.terjenicolaisen.com/other/article/norsk-sokkel/

KORO: https://koro.no/kunstverk/norsk-sokkel/

Digital Museum: https://digitaltmuseum.no/021045711891/norsk-sokkel-skulptur

YOUTUBE: https://youtu.be/J7QaAUmbDEY

More about Terje Nicolaisen:

WIKI: https://no.wikipedia.org/wiki/Terje_Nicolaisen

SUBJEKT: https://subjekt.no/2018/04/06/illojal-mot-den-markedsrettede-forstaelsen-av-kunsten/

LOTTE KONOW LUND in front of the painting Me At My Best, BOA Gallery 2021
Allocation Ceremony Littereaturhuset 19.desember 2021
Permanent Tekstarbeide, Embedsboligen i Roma
The award. Høyglanspolert Larvikitt
Terje Nicolaisen in front og the painting Suspended (2021) at Boa Gallery 2021