ABOUT  REVIEWS
Reviews / Interviews
A selection of reviews...

Hot or Not - Who to buy?- according to Aftenposten

BIBLIOGRAFI
TERJE NICOLAISEN


Kritikk:

Tommy Olsson (2020)
Den Usynlige Klassekampen
Klassekampen 4/3/20

Lars Elton (2020)
Kunst og Klasse
Dagsavisen 7/3/20

Trond Borgen (2019)
Stavanger i latterens tid
Stavanger Aftenblad 17/12/19

Kåre Bulie (2019)
Alvor med smil bak
D2 Magasin 28/2/19

Mona Pahle Bjercke (2018)
Kulturnytt NRK P2
19.mars 2018

Øyvind Storm Bjercke (2016)
De tar pulsen på maleriet
Klassekampen 15.juni 2016

Ole M Wilhelmsen (2016)
Terje Nicolaisen - 1974
thewilhelmsens.no 07.08.16

Ole M Wilhelmsen (2016)
Saturday Painter
thewilhelmsens.no 16.06.16

Torunn Liven (2016)
Tegningens politiske muligheter
Kunstkritikk 13.10.2016

Bent Inge Hvitsten (2016)
Terje Nicolaisen - Saturday Painter
Deichman Musikkbloggen
17.juni 2016

Kjetil Røed (2015)
Fortapt i oversettelsen
Billedkunst #5 2015

Simen J Helsvik (2014)
Vandalenes Intogmarsj
Kunstkritikk 6.11.2014

Cointiniues…
Mona Gjessing (2014)
Gull og gråstein om hverandre
Numér 4/2014

Johan Otto Weisser (2014)
Internt I Kr.sand Kunsthall
Fædrelandsvennen 31.10.14

Frida Forsgren (2014)
Motstandens mening
Billedkunst 23.12.2014

Line Ulekleiv (2014)
Putrer Videre
Klassekampen 16.04 2014

Arvid Skancke-Knutsen 2014
Nye Kapitler i stolte musikktradisjoner.
Klassekampen 5.mai 2014

Kåre Bulie (2014)
Tegn i Tiden
Dagens Næringsliv D2 23.10.2014

Mona Pahle Bjercke (2013)
Mangfold uten ramme
NRK kultur 1.nov 2013

Joni Hyvönen (2013)
Sången från Ingenstans
Vangant 4/4/2013

Mona Gjessing (2011)
Ypperlig Satiriker
Klassekampen, 8.februar 2011

Mona Pahle Bjerke (2011)
Humoristisk og Poengtert
NRK P2, 7.februar 2011

Lars Elton (2011)
Papirarbeidets Velsignelser
VG, 4.februar 2011

Line Ulekleiv (2011)
Vindkjeve glimt fra atelieret
Morgenbladet 25.02.2011

Kjetil Røed (2011)
Manglende Forbindelse
Aftenposten 7.februar 2011

Øystein Hauge (2011)
Tegningens våte mellomrom
Numér 04/2011

Ingvild Krogvik (2010)
Kuratorens Nye Byggeklosser
Kunstkritikk.no 26.08.2010

Oda Bahr (2010
Estetisk polert politikk (TK)
Dagsavisen 10.09.2010

Line Ulekleiv (2010)
Finmasket og velmodulert åpningsutstilling
Kunstkritikk.no 30.sept 2010

Lotte Sandberg (2010)
Slitasjeskadet Høstutstilling
Aftenposten, 10.sept 2010

Stina Lundblad (2010)
No art is an Island
Numér 02/2010

Hanne Hammer Stien (2010)
I morgen vil jeg få en déjà vu
Billedkunst #3 11.5.2010

Kåre Bulie (2010)
Strek og Bilde
DN D2, 11.juni 2010

Tommy Olsson (2008)
Gutteklubben Grell
Morgenbladet Mars 2008

Øystein Hauge (2006)
Kunshistoriske Karikaturer
Bergens Tidende 22/9/2006

Harald Flor (2006)
Mangesidig Manual
Dagbladet 25.juni 2006

Marit Strømmen (2006)
Kunstferdige Boksider
Aftenposten 27.mars 2006

Trond Borgen (2006)
Sterk Tegnekunst
Stavanger Aftenblad 13/9/2006

Lily Vinje (2006)
Uten Substans,
Alvor og Fotfeste.
Kunstkritikk.no 27/9/2006

Sissel Lillebostad (2005)
I skyggen av Kaninen
NUMER63 - 2005

Josephine Lycke (2004)
Demokratisk kunstfestival
KUNST 03/2004

Truls Ramberg (2004)
Storm i et Vannglass
Kunstkritikk.no 4.juni 2004

Marit Paasche (2004)
Gimme Shelter
Billedkunst 4/2004

Helga Solbakken (2004)
Kunstskatten
Tønsberg Blad 28.aug 2004

Harald Flor (2003)
Dobbeltsidig Biennale
Dagbladet 9.november 2003

Marit Paasche (2003)
Infosign (Munch)
Morgenbladet 17.okt 2003

Øystein Hauge (2003)
Se houdinikunsten
unnslippe enda
 en tvangstrøye!
Kunstkritikk 12.09.2003

Anette Marandon (2003)
Case Studies
BILLEDKUNST 6/2003

Øystein Hauge (2003)
Nytt på Nynytt
Bergens Tidende 12/9 2003

Øystein Sjølie (2003)
Selected Proposals 1995-2005,
CITY, nr.1 2003

Anders Olofsson (2002)
Nya Böcker
www.konsten.net
29.Desember 2002

Harald Flor (2002)
Strekens papegøyer
Dagbladet, 11.Mars 2002

Jonas Ekeberg (2002)
Pinlige menn, tøffe kvinner
Dagen Næringsliv, 9/9 2002

Anders Olofsson (2001)
Norsk Skulpturbiennale
www.konsten.se 11/2001

Harald Flor (2001)
Skulpturelle fortellinger
Dagbladet, 4.november 2001

Jonas Ekeberg (2001)
Kampen om kunsten
Dagens Næringsliv, 27/9/01

Gard Olav Frigstad (2001)
Drøm som springbrett
Aftenposten, 31.oktober 2001

Harald Flor (2001)
Lyse innfall
Dagbladet 11.februar 2001.

Ingvill Henmo (1998)
Museet for Samtidskunst
Morgenbladet 06-11-1998

Torill Gjesvik (1998),
Kunsten å handle
Bergens Tidende 20/01/98

Lotte Sandberg (1998)
Kunst der lite står på spill
Aftenposten 4.oktober 1998.

Øystein Hauge (1997),
Kunsten og Byen
Skulptur.Projekte in Münster
Bergens Tidende 4.juli 1997.

Marion Schmidt (1997)
Leuchtende Visitkarten
Münsterisches Anzeiger 23.juni 1997.

Gard Olav Frigstad (1997)
Fluktlinjer
BILLEDKUNST nr. 4, 1997

Siri Skjold Lexau (1996)
En sann historie
Bergens Tidende, Høst 1996

Siri Skjold Lexau (1996),
Subjektive Fortellinger
Bergens Tidende 19.11.96

Cointiniues…
Daniel Ferdman (1995)
Mellow Yellow
KITSCH, nr.6 1995

Artikler/Essay:

Tina Rigby Hanssen (2019)
Strategy, Absurdity and Restless Comments, No More Jokes,
Kerber Verlag 2019

Kjetil Røed (2019)
Indre og ytre ansikter hos Terje Nicolaisen,
No More Jokes, Kerber Verlag 2019

Red (2019)
Kunstnerintervju #26 -
Terje Nicolaisen
Østlandsutstillingen.no

Una Mathiesen Gjerde (2018)
Illojal mot den markedsrettede forståelsen av kunsten.
Subjekt, 6.april 2018

Else Haavik (2018)
Oslo Kommunes Kunstordning
Kulturetaten 2018

Erik Jacobsen (2018)
Tegneklubben + Håkon Bleken
NRKP2 Kulturrep. Kunst
17.mars 2018

Øyvind Storm Bjercke (2017)
En kunstner krysser sitt spor
Kunst for Klassekampen

Erik Jacobsen (2016)
Tegneklubben F15
NRKP2 Kulturhuset 02.05.16

Kåre Bulie (2016)
Et eget rom
D2 Magasinet 11.02.2016

Kåre Bulie (2016)
Inn i varmen
Magasinet D2 8.juli 2016

Kristian Skylstad (2014)
You Can’t Claim Benefits If You Have A Job.
Interview Norsk Kunstårbok 2014

Monica Holmen (2016)
Tegneklubben interview
KUNST 2/2016

Marianne Heier (2014)
EMBETSBOLIGEN I ROMA - Norsk Sokkel
koro.no 2014

Kåre Bulie (2014)
Portretter (sic)
Objektiv #6 2014

Thale Fastvold (2014)
Alle mennesker tegner
KUNST nr.3 2014

Tommy Olsson (2013)
The man and his music
Billedkunst 1/2013

Terje Nicolaisen (2013)
A New Novel. ameldelse av Bjarne Melgaards bok.
Norsk Kunstårbok 2013

Ingvild Krogvik (2011)
Utopien som kritisk verktøy.
Supplementary Notes 1994 - 2011 on Selected Proposals 1995 – 2005.
Henie Onstad Kunstsenter 2011

Øystein Ustvedt (2011)
En ny oppmerksomhet om tegning.
Ny norsk Kunst etter 1990.
Fagbokforlaget

Tone Hansen (2011)
Maktkritikkens utfordringer.
Supplementary Notes 1994 - 2011 on Selected Proposals 1995 – 2005.
Henie Onstad Kunstsenter 2011

Erlend Hammer (2010)
Kunsten å vise fram Kunst
Dagbladet, 9.sept 2010

Åsmund Thorkildse(2010)
Spesialrom
Cluster Re-mix, Haugar Vestfold Kunstmuse 2010

Susanne Altmann (2010)
Lines On the Move
Tegnebiennale 2010

Eva Klerck Gange (2009)
Terje Nicolaisen. Royal Caribbean Arts Grant.

Sunniva Ekbom (2006)
Konst för miljön
Ny Tid 6.juni 2006

Oliver Zelt (2005)
Treibgut im Meer
Berliner Zeitung 2/6 2005

Paul Stone (2004)
Work in Progress
A-N Magazine Aug 2004

Halvor Haugen (2004)
Terje Nicolaisen ,
Momentum Katalog 2004

Carolina Corbetta (2003)
Strange Days
Art in Nordland.no 10/2003

Jonas Ekeberg (2003)
Kunst til Folket
Riksutstillinger Katalog 2003

Carolina Corbetta (2003)
Surfing For Survival
Norsk Skulpturbiennale(2003)

Gard Olav Frigstad (2003)
Enquete- A Survey on Art
Norsk Kunstårbok 2003

Åsmund Thorkildsen (2002)
Tegninger som funker
Norsk Slacker Tegning 2002

Maaretta Jaukkuri (2002)
Historier om en utstilling
Norsk Skulpturbiennale2001

Grethe Melby (2001),
Giving the debate away,
The Assosiation of Finish Sculptors (2001)

Gardar Eide Einarsson (2001)
Terje Nicolaisens deriverende praksis.
"Terje Nicolaisen" Norsk Sokkel Forlag 2001

Per Teljer (2001),
Gipsykunstner or whatever...
"Terje Nicolaisen"
Norsk Sokkel Forlag 2001

Jørgen Lund (2001)
Unnsluppet til det opplagte
"Terje Nicolaisen"
Norsk Sokkel Forlag 2001

Geir Tore Holm (2001)
Saksopplysninger/ -malerier
"Terje Nicolaisen"
Norsk Sokkel Forlag 2001

Mark Wennberg (1996),
Gult lys i det Lindenvedske hus
Vi ser på kunst, nr.2 1996.

Relevant Omtale:

Lena Trydal (2018)
The Antropocene, Kunst i Oslo
Tidsskriftet Argument
22.10.2018

Michelle Kleveland (2018)
Tegneklubben Helgens anbefalinger
Bergens Tidende 5.april 2018

Eva Myklebust (2017)
Han vil forklare kunsten sin
Fædrelandsvennen 18.mars

Liv Ekeberg (2017)
Liker at vi kan ta på kunsten
Agderposten 20.mars 2017

Arve Røed (2016)
Skråblikket
Dagbladet 30.mai 2016

Guri Kulås (2016)
Kallet til kunsten
Klassekampen 19.04.16

Redaksjonen (2016)
Enquete
KUNST 1/2016

Heidi Borud (2016)
En hyllest til maleriet
Aftenposten 8.juni 2016

Red. (2016)
Perspektiv
Klassekampen 11.juni 2016

Kjetil Røed (2015)
In Search Of The Somauriluc,
Aserbajdsjan og Basjanader
- Portraits of People Misunderstood

Aftenposten 290815

NTB (2015)
Når plateomslag blir kunst
Adresseavisen 7.juni 2015

Kjetil Røed (2014)
Terje Nikolaisen, Tegnerforbundet
Magasinet K, April 2014

Red (2014)
Selvportrettet
Klassekampen 18.06.2014

Åsmund Thorkildsen (2014)
Min Arbeidsplass
D2 magasin 31.0114

Kjetil Røed (2014)
Hot Or Not - Kunstmarkedet
Magasinet K 5.des 2014

Gintaré Matlaityté (2013)
No Gods No Parents
UKS pub. 2013

Trine Otte Bak Nilsen (2013)
Tegneklubben på KINOKINO,
bildeblogg fra Sandnes på
Kunstforum.as

Jonas Ekeberg (2012)
Terje Nicolaisen på Tidens Krav
Kunstkritikk 17.12.2012

Redaksjonen (2012)
Higlighted Projects
Norsk Kunstårbok 2012

Veslemøy H Østrem (2012)
Dette er Norges kunstelite
Aftenposten 17.april 2012

Børre Haugestad (2011)
Dette er Årets Beste utstillinger
VG 28.12.2011

Sonia Anita Jensen (2011)
Kunstner med humorpris
Budstikka 11.04.2011

Red (2011)
Poetisk Melankoliker
Dagsavisen 11.02.2011

Maren Ørstavik (2011)
- Ting kan alltid bli bedre
Aftenposten 03.februar 2011

Erlend Hammer (2010)
Kunsten og vise fram kunst
Dagbladet 09.09.2010

Shaun Henrik Matheson (2010) Scenerom
NRK P2 5.okt 2010

Helge Matland (2010)
Humor og kunstkritikk
Avisa Tromsø, 19.mars 2010

Marit Solbu (2010)
Prosesser. Dramatikkens Hus Magasin 2010

Øyvins Schou (2009)
Cruiset inn Kunststipend
Drammens Tidende 30.mai 2009

Red. (2008)
Ny Musikk 70 år
Ballade 21.10.2008

Astrid Nordang (2008)
Hus med litteratur i
forfatterforeningen.no
13.januar 2008

Mari Aarre (2007)
Utgivelser på egne forlag
Billedkunst 7/2007

Elisabeth Ulven (2007)
Profil
boarding.no 2007

Karin Haugen (2004)
Norden i vår tid
Klassekampen 21.mai 2004

Tone Foss Aspevold (2004)
Trosser kuratorer
Klassekampen 18.des 2004

Red (2003)
Tilstedeværelset
Morgenbladet 17.10.2003

Finn Bjørn Tønder (2003)
Lille Kjell Magne til folket
Bergens Tidende 05.09.2003

Marte Stubberød Eielsen
Galleri som debattforum
Klassekampen 05.09.2003

Red (2003)
Ingen enkel kunst
Bergens Tidende
17.desember 2003

Marte Bjerke (2003)
Hjem, gale hjem
om kunst-i-nordland i
Rana Blad 10.august 2003

Harald Flor (2002)
Fantasirike forslag
Dagbladet 28.november 2002

Finn Bjørn Tønder (2000)
Hjelp, jeg fikk et maleri
Bergens Tidende 8.sept, 2000

Red. (2000)
Nyplantet lykke
Bergens Tidende 5.juli 2000.

Red. (1998)
Salsa og lyspærer på Ole Bulls Plass
Bergens Tidende 20.mai 1998

Red.(1998)
Røykeslutt og Gjenbrukskunst
Bergens Tidende 12.juni 1998

Red. (1998)
Gult lys på TV-skjermane
Bergens Tidende 19.mai 1998

Bjørn Zarbell-Engh (1998),
Med gult lys på Samtidskunstmuseet
Drammens Tidende
og Buskerud Blad 1.okt 1998

Red. (1997)
Stadtklang
Münster am Sonntag, 22.juni 1997

Oddbjørn Lervik (1997)
Har gjort tysk uthus til skulptur
Drammens Tidende og Buskerud Blad 9.jun 97

Tone Sandberg (1996)
Ikke akkurat Terje Rød-Larsen
Bergens Tidende 13.nov 1996

Dag Solhjel, Ink and watercolour on paper
Nick Caves Hair (2020), Galleri 69, Oslo
Artist list at Cirrus Gallery; SP1 - Visitation (2012)
6 to buy according to Aftenposten
Untitled (red hood) (2004), Ink and watercolour on paper
Untitled (never announce) (2010), Ink and watercolour on paper
Gult Lys i det Lindenvedske Hus 1996
Tegneklubben + Håkon Bleken, Trondheim Kunstmuseum Gråmølna
Benefit Auction Bergen Kunsthall 2015
Stilleben (2016), Oil on canvas (De tar pulsen på maleriet)
Drawing For Freedom, Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Germany 2017
Recording the album "Terje Nicolaisen" at Tidens Krav in Skippergata 2012
Kåre Bulie i D2 magasin
Bas Jan Ader - Aserbadjan
Artdisposalchamber TN
Parallelle Projekte In Der Stadt Münster 1997 catalogue
Installation view Henie Onstad Art Center 2011
Tegnebiennale 2010 Selfevident Sitespecific Project
Dear Studio
Yellow Light At The Contemporary Art Museum, Oslo
National Museum of Art Norway - I Wish This Was A Song
Cirrus Gallery, Los Angeles 2012
Europals, ink and watercolor on paper 320 x 320 mm
Robert Morris 1962 - A song
1974 Back Cover